Demo app

Denne app er publiseret til demonstrerende formål.

Demo bruger "administrator@sundebygninger.com" med demo kode "adminkode".